Lino be Guisanda

Lino be GuisandaLino žije ve své rodné zemi a více jak 30 let cestuje po celém světě, kde se věnuje lidem. Praktikuje mnohokrát zmiňovanou metodu známou pod názvem filipínské léčitelství. To spočívá ve vniknutí do těla prostřednictvím rukou, a to na místa, která nesou známky disharmonie a kde se nachází energetický blok
způsobující nemoc či problém. Tento blok je během léčení odstraněn, vyčištěn. Díky tomu se nám uleví a většinou ihned po proceduře pocítíme velmi pozitivní změny v těle i v naší psychice. Cítíme se otevřeni a blíže ke svému zdroji, ke štěstí, k harmonii.

A jaký je princip filipínského léčitelství? Linova léčivá energie - duch svatý, léčí tělo, mysl i duši, tedy všechny tři složky, ze kterých jsme složeni. Čtvrtou složkou je zmíněný duch svatý - absolutní vědomí - léčivá energie. Tato vědomá energie jako léčitelův dar vstoupí během procesu do celé bytosti člověka, tedy do těla fyzického a ostatních jemnohmotných těl, které má každý člověk. Pokud jsme skrze víru otevřeni této energii, pak tato energie v plné síle naprosto vědomě čistí, uklízí a hojí, "opravuje" vše v těle, duši imysli člověka.Lino je duchovní léčitel, jde tedy o léčení spirituální, o očištění všeho, co nám brání ve zdraví a štěstí. To, co léčí, je Světlo a Lino, jak sám tvrdí, je nástrojem tohoto Světla. Důležitou součástí duchovního léčení je také náš přístup - naše otevřenost, naše víra.

Léčení je určeno pro děti i dospělé, pro nemocné i pro ty, kteří se cítí zdraví, a to jako výborná prevence a harmonizace. Kromě léčení Lino poskytuje také individuální rady týkající se především našeho stravování.
 

Přihlášení