Léčení - objednávky

Naší snahou je vyhovět v rámci možností co největšímu okruhu zájemců o léčení,

proto hledáme i nové organizátory léčení filipínským léčitelem Lino.

 

K optimalizaci navržení časů a míst léčení nám pomůže znalost vašich možnosti a potřeb :

 

Vyplnění polí označených * je pro optimalizaci turné povinné.

Objednávka na terapii

Přihlášení